Menyknapp, klicka här för att visa menyn.

Filmproduktion

Reklam. Information. Utbildning. Kick Off. Event. Reportage.

Utnyttja filmens unika möjligheter!

Med rätt idé, manus, regi och teknik ger filmen dig unika möjligheter att väcka uppmärksamhet och få fram ditt budskap. Film spelar på många sinnen, sätter fart på känslorna och biter sig fast i minnet.

Komplett filmproduktion

Vi gör allt från idé till färdig film. Men om du enbart vill anlita oss för exempelvis manus eller filmning går det självklart också bra.

Rätt teknik och rätt format

Vi har tillgång till teknik för alla slags uppdrag. Vi levererar givetvis också den färdiga filmen i det format du önskar: DVD, Blu-ray, USB, Webb.

Speaker med rätt röst

Speakern är ett känsligt kapitel. Att manusets ton och speakerns röst stämmer med filmtypen och budskapet är avgörande. Vi samarbetar med duktiga och erfarna manusförfattare och speakers inom en rad språk.